Wniosek o inne dane


Licznik odwiedzin: 3487 (Wniosek o inne dane)

wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Wniosek o inne dane")

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej, która nie została podana w BIP

2011-06-14

Do pobrania formularze wniosku PDF lub MSWord

Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) nakłada na określone podmioty obowiązek udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustala zasady i tryb udostępniania tych informacji.

Zgodnie z ustawą, która weszła w życie 1 stycznia 2002 r. udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
udostępnianie na wniosek zainteresowanego,
wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu lub poprzez terminale informacyjne (infomaty).

Na mocy art. 8 ustawy, tworzy się urzędowy Biuletyn Informacji Publicznej - w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej.

Organy władzy publicznej oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne mają obowiązek utworzenia i prowadzenia własnych, podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej funkcjonujących w sieci internet.

Zgodnie z ustawą (art. 10, ust.1) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.
Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13, ust.2).

Jeżeli jest to niemożliwe, należy powiadomić wnioskodawcę w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

Podmiot udostępniający informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.

Dołączone pliki:

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2011-06-14, 13:19:11
Dane wprowadził(a): Paweł Rutkowski.
Odpowiedzialna/y za treść: Paweł Rutkowski.


2011-06-15, 15:54:29
Użytkownik: Paweł Rutkowski
Opis operacji: modyfikacja publikacji: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej, która nie została podana w BIP
Typ elementu: publikacja (idp38)

2011-06-14, 13:19:11
Użytkownik: Paweł Rutkowski.
Opis operacji: opublikowanie: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej, która nie została podana w BIP
Typ elementu: publikacja (idp38)

2011-06-14, 13:19:07
Użytkownik: Paweł Rutkowski.
Opis operacji: modyfikacja atrybutów załącznika: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej, która nie została podana w BIP - MSWord
Typ elementu: załącznik (idz12) do publikacji (idp38)

2011-06-14, 13:18:44
Użytkownik: Paweł Rutkowski.
Opis operacji: dodanie załącznika: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej, która nie została podana w BIP
Typ elementu: załącznik (idz12) do publikacji (idp38)

2011-06-14, 13:18:31
Użytkownik: Paweł Rutkowski.
Opis operacji: dodanie załącznika: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej, która nie została podana w BIP - PDF
Typ elementu: załącznik (idz11) do publikacji (idp38)

2011-06-14, 13:17:40
Użytkownik: Paweł Rutkowski.
Opis operacji: zapis w bazie nowej publikacji: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej, która nie została podana w BIP
Typ elementu: publikacja (idp38)


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Wniosek o inne dane")

przejdź do góry...

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie. ul. Włocławska 16a, 87-600 Lipno, tel.(54)287-20-67, faks(54)287-20-67

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji